*Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na kontakt ze mną przez spółkę pod firmą: They.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 495738 („Spóła”) oraz podmioty współpracujące ze Spółką celem wykonania czynności kontaktowych. więcej...

* pola oznaczone symbolem nie może być puste.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. więcej...

* pola oznaczone symbolem nie może być puste.
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie informacji handlowych drogą elektroniczną przez spółkę pod firmą: They.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 495738 więcej...

* pola oznaczone symbolem nie może być puste.
WŁAŚNIE SKORZYSTAŁEŚ Z FORMULARZA

TWOJA WIADOMOŚĆ ZOSTAŁA WYSŁANA


Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin